Sjöentreprenader ABstartades 1991 av Kenneth Lindberg som även driver verksamheten.

Företaget sysselsätter idag 7 personer, varav 1 arbetar på kontoret och 6 är ute på fältet. Vi som är anställda inom Sjöentreprenader AB har gedigen kompetens och det finns utbildning i bland annat träarbete, svetsning, markarbete och dykning.

Vår kundkrets består av privatpersoner, byggbolag och kommuner i hela Sverige.

Sjöentreprenader AB ställer höga krav på utförandet av tjänster och lägger ner stor möda på att göra sina kunder så nöjda som möjligt.